(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 09/03/2022, 13:34 GMT+7

Xác định hàm lượng glyphosate bằng phương pháp gc-ms/ms. Ứng dụng đánh giá tồn dư glyphosate trong môi trường và thực phẩm

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2019.

Copyright © 2008-2023 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 6847404 | Online : 372