(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 11/07/2012, 14:33 GMT+7

Hướng dẫn cách đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Hướng dẫn các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cách thức đăng ký kiểm tra theo qui định của điều 10 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 và Thông tư 50/2014/TT-BNNPTNT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

  1. Mẫu Phụ lục 09 của Thông tư  50/2014/TT-BNNPTNT  :

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG :  03 bản có ký tên và đóng dấu của đại diện doanh nghiệp

  1. CÁC GIẤY TỜ :

Hợp đồng mua bán, phiếu đóng gói (Packinglist), hoá đơn mua bán (Invoice), Phiếu kết quả phân tích chất lượng của nước xuất xứ cấp cho lô hàng (Certificate of Analysis), bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của đơn vị nhập khẩu, văn bản công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam, CÁC GIẤY TỜ NÀY PHẢI CÓ DẤU SAO Y CỦA DOANH NGHIỆP.

Văn bản của Tổng Cục Thủy sản hoặc Cục Chăn nuôi về việc miễn kiểm tra chất lượng có thời hạn hoặc áp dụng chế độ kiểm tra giảm (nếu có), BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC

  • ĐỐI VỚI HÀNG CÓ QUI CHUẨN :

Quý Doanh nghiêp đăng ký tại Trung tâm với đầy đủ hồ sơ trên, Trung tâm xác nhận trên GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG và Quý doanh nghiệp có thể khai Hải quan để thông quan, đưa hàng về kho và thông báo cho Trung tâm lấy mẫu kiểm tra, có thể lấy mẫu tại Kho hoặc tại Cảng tùy theo thỏa thuận giữa các Doanh nghiệp và Trung tâm.

Hàng chỉ được lưu hành sử dụng sau khi có GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNGĐẠT của Trung tâm 

  •  ĐỐI VỚI HÀNG KHÔNG CÓ QUI CHUẨN :

Quý Doanh nghiệp lập hồ sơ như trên và chuyển trực tiếp đến Cục Chăn nuôi xem xét và hướng dẫn trước khi ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG tại Trung tâm

  • THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ :

Thụ lý hồ sơ và giải quyết xác nhận vào GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG, chậm nhất là 1/2 ngày làm việc (04 tiếng kể từ lúc tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn trên) để hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp thông quan.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7
  
Sáng từ : 7g30 đến 12g00
Chiều từ : 13g00 đến 16g30

Quý doanh nghiệp có thể nhận trực tiếp giấy xác nhận  hoặc qua Email.

  • LẤY MẪU KIỂM TRA :

Trung tâm chỉ tiến hành lấy mẫu sau khi doanh nghiệp đã cung cấp bổ sung các hồ sơ còn thiếu trong hồ sơ đăng ký.
 
Trường hợp đầy đủ hồ sơ Trung tâm sẽ tiến hành lấy mẫu theo thỏa thuận của quý khách hàng

  • THỜI GIAN THÔNG BÁO XÁC NHẬN KẾT QUẢ :

Theo qui định của Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011

Quý Doanh nghiệp có thể đến lấy kết quả trực tiếp tại Trung tâm hay qua Phát chuyển nhanh tùy theo thỏa thuận giữa 02 bên

  • CHI PHÍ :

Trung tâm : sẽ thông báo chi phí cho Quý Doanh nghiệp sau khi nhận GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG của Quý Doanh nghiệp. 

Copyright © 2008-2023 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 6847369 | Online : 355