(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Tư vấn

Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm thực tế trong hoạt động tư vấn và xây dựng hệ thống chất lượng, phân tích kiểm nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị...,

Trung tâm Dịch Vụ Phân tích Thí nghiệm đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất trong cả nước với các hoạt động tư vấn sau :

  • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và ISO/IEC 17025.
  • Tư vấn thành lập phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tư vấn mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm phù hợp theo yêu cầu của các đơn vị.
  • Các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị đã được tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm theo theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 “Yêu cầu về năng lực phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn”

Các đơn vị đã được tư vấn về xây dựng phòng thí nghiệm, mua sắm trang thiết bị, các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm:

  • Công ty TNHH Vị Hảo
  • Viện Nông nghiệp Miền Nam
  • ........

Thông tin liên hệ

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7269821 | Online : 720