(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ sáu, 19/04/2024, 11:10 GMT+7
Nhân viên kiểm nghiệm làm viêc tại Cần Thơ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/04/2024 đến hết ngày 29/04/2024
V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024
Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen theo Luật An toàn thực phẩm Luật số: 55/2010/QH12
Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Trung tâm năm 2023
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7087160 | Online : 1373