(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ sáu, 02/06/2023, 11:35 GMT+7
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 02/06/2023 đến hết ngày 12/06/2023
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/04/2023 đến hết ngày 18/04/2023
Nhân viên Bảo vệ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09/03/2023 đến hết ngày 19/03/2023
Nhân viên Chất lượng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 11/3/2023
Nhân viên mua hàng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/02/2023 đến hết ngày 06/03/2023
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023
Nhân viên Hành chính. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 24/02/2023
Nhân viên Kế Toán. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/02/2023 đến hết ngày 14/02/2023
Nhân viên Kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 06/01/2023
Nhân viên Kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022
Copyright © 2008-2023 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 6486427 | Online : 238