(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 28/12/2022, 16:22 GMT+7
Nhân viên Kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 06/01/2023
Nhân viên Kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022
Nhân viên Kinh doanh. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/11/2022 đến hết ngày 10/12/2022
Nhân viên kế toán. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 05/12/2022
Nhân viên kế toán. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 29/10/2022 đến hết ngày 10/11/2022
Nhân viên bộ phận kết quả. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022
Nhân viên quan trắc. Hạn nộp hồ sơ 17/06/2022
Nhân viên kiểm nghiệm. Hạn nộp hồ sơ 22/05/2022
Nhân viên kinh doanh, nhân viên bộ phận kết quả. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 20/04/2022 đến hết ngày 05/05/2022
Copyright © 2008-2023 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 6265388 | Online : 209