(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ hai, 30/05/2022, 13:59 GMT+7
Nhân viên quan trắc. Hạn nộp hồ sơ 17/06/2022
Nhân viên kiểm nghiệm. Hạn nộp hồ sơ 22/05/2022
Nhân viên kinh doanh, nhân viên bộ phận kết quả. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 20/04/2022 đến hết ngày 05/05/2022
Nhân viên kế toán, nhân viên thủ quỹ. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 15/04/2022 đến hết ngày 30/04/2022
Nhân viên kiểm nghiệm. Hạn nộp hồ sơ 02/04/2022
Hạn nộp hồ sơ 14/03/2022
Hạn nộp hồ sơ 20/06/2021
Nhân viên Tổ chức Đào tạo. Hạn nộp hồ sơ : 19/04/2021
Nhân viên Kiểm nghiệm. Hạn nộp hồ sơ : 02/04/2021
Nhân viên Kiểm nghiệm chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Hạn chót nộp hồ sơ: 19/03/2021
Copyright © 2008-2022 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 5990071 | Online : 53