(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Phòng kỹ thuật thiết bị

Nhận bảo trì, sửa chữa các thiết bị khoa học phân tích trong lĩnh vực hóa sinh như: sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp, sắc ký ghép khối phổ, máy so màu , AAS, ICP, các máy đo nguyên tố cồ điển như: C,H,N,S , máy trích béo.....

Chức năng, nhiệm vụ :

Với đội ngũ kỹ sư điện tử có tay nghề thành thạo được huấn luyện, đào tạo bài bản ở trong nước cũng như được đào tạo tại hãng sản xuất thiết bị ở nước ngoài như : Thermo, Agilent, Waters, Shimadzu, Perkin Elmer…. có khả năng lắp đặt, sửa chữa bảo trì các máy phân tích từ đơn giản đến phức tạp như : ICP, AAS, LC, LC/MS/MS, GC, GC/MS…

Nhận tư vấn giám sát, lắp đặt thiết bị, bảo trì thiết bị cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị tư nhân

Gia công và sửa chữa dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm như bình đong, bình cầu…. và các dụng cụ thủy tinh có hình dạng phức tạp phục vụ cho nhu cầu tách chiết mẫu.

Gia công các chi tiết phức tạp trong máy phân tích để đáp ứng kịp thời trong việc sữa chữa thiết bị.

Chịu trách nhiệm về hệ thống điện động lực, chiếu sáng toàn cơ quan, hệ thống máy lạnh, tủ HOTTE và các thiết bị hỗ trợ phân tích đơn giản.

Thông tin liên hệ
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7220003 | Online : 398