(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM
PHÓ GIÁM ĐỐC : ThS. Lê Thành Thọ
Phụ trách Trung Tâm
E-mail: tholt@case.vn

 

 

 

 

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7220073 | Online : 420