(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 28/12/2011, 8:50 GMT+7
Có nhiều lọai lò nung được sử dụng trong phòng thí nghiệm hóa phân tích, dựa theo nhiệt độ tối đa mà chúng có thể đạt mà người ta chia thành 3 loại lò sau:
Cân là thiết bị chính xác thường xuyên phải dùng trong các phòng thí nghiệm.
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7220135 | Online : 436