(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 30/03/2016, 22:34 GMT+7
Hệ phân tích sắc ký lỏng siêu cao áp (UPLC) là một hệ thống cải tiến toàn diện so với kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) nhằm cung cấp các giải pháp đáp ứng các nhu cầu khắt khe nhất trong khoa học phân tách hiện nay
Hệ thống GCMS Thermo Polaris Q được kết hợp giữa máy sắc ký khí Ultra Trace GC và đầu dò khối phổ bẫy ion Polaris Q với hệ bộ phận bơm mẫu CompiPAL có khả năng phân tích nhận danh và định lượng nhiều loại hợp chất hữu cơ trong các nền mẫu khác nhau.
Hệ thống sắc ký ion (IC – Ion Chromatography) Metrohm IC850 được ứng dụng phân tích các mẫu môi trường, thực phẩm, thủy hải sản,…
Tại CASE, các hệ thống sắc ký khí được trang bị đầy đủ các loại đầu dò (FID, TCD, ECD, FPD, NPD, MS) có khả năng phân tích được nhiều loại hợp chất hữu cơ trong các nền mẫu khác nhau.
Hệ thống HPLC-MS Thermo Finnigan LCQ MS bao gồm bộ bơm mẫu tự động (spectra system AS3000), bơm P4000 gradient pump (spectra system P4000), bộ loại khí chân không và đầu dò bẫy ion LCQ MS
Đầu năm 2012, CASE đã đưa vào hoạt động hệ thiết bị phân tích quang phổ phát xạ ghép khối phổ kết nối sắc ký lỏng mới nhất của Hãng Agilent - 7700x LC- ICP-MS.
Máy phát xạ huỳnh quang tia X được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới để phân tích thành phần nguyên tố của vật liệu mà không phụ thuộc vào liên kết hoá học của chúng.
Thiết bị QTRAP 4000 là một đầu dò khối phổ. Đây là đầu dò khối phổ lai ghép giữa ba tứ cực (triple quadrupole) và bẫy ion dạng thẳng (linear ion trap) nhằm kết hợp các ưu điểm của hai loại đầu dò trong kỹ thuật khối phổ.
Đầu dò tứ cực có độ nhạy cao được sử dụng trong phân tích định lượng một chất đã biết, tạo được nhiều phân mảnh trong chế độ MS/MS, thích hợp cho phân tích vi lượng các chất đã biết trước cấu trúc.
Hệ thống HPLC bao gồm các bộ phận cơ bản như sau:
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7269824 | Online : 718