(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Thành tích

Các danh hiệu và giấy khen nhận được trong các năm qua.

Năm 1996-1999
 • Bằng khen của Thủ Tướng Phan Văn Khải về thành tích họat động từ 1996 – 1999.  Xem hình
Năm 1999 :
 • Giấy khen Tập thể lao động giỏi năm 1999. Xem hình
Năm 2000 :
 • Bằng khen Tập thể Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xem hình
Năm 2001 :
 • Bằng khen Tập thể Lao động hòan thành xuất sắc nhiệm vụ. Xem hình
Năm 2004 :
 • Huân chương lao động hạng Ba. Xem hình
 • Giấy khen Công đoàn xuất sắc. Xem hình
 • Bằng khen Tập thể Lao động hòan thành xuất sắc nhiệm vụ. Xem hình
Năm 2005 :
 • Bằng khen Tập thể Lao động hòan thành xuất sắc nhiệm vụ. Xem hình
 • Giấy khen Tập thể xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt. Xem hình
Năm 2006 :
 • Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc. Xem hình
 • Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến.  Xem hình
Năm 2007 :
 • Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc. Xem hình
Năm 2008 :
 • Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến. Xem hình
 • Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc. Xem hình
Năm 2009 :
 • Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật. Xem hình
 • Giấy khen tập thể lao động tiên tiến. Xem hình
 • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Xem hình

Năm 2010 :

 • Giấy khen tập thể lao động tiên tiến. Xem hình
 • Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình

Năm 2011 :

 • Bằng khen của Bộ Khoa Học Và Công Nghệ. Xem hình
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ. Xem hình
 • Cờ thi đua của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình

Năm 2012 :

 • Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình

Năm 2013 :

 • Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình
 • Bằng khen xuất sắc hai năm liên tục của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình
 • Cờ thi đua của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình

Năm 2014 :

 • Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình
 • Bằng khen xuất sắc liên tục nhiều năm của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình

Năm 2015 :

Năm 2016 :

 • Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM. Xem hình
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ. Xem hình
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7269848 | Online : 725