(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ sáu, 06/10/2023, 16:22 GMT+7
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/10/2023 đến hết ngày 18/10/2023
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/08/2023 đến hết ngày 04/09/2023
Nhân viên kế toán. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/06/2023 đến hết ngày 08/07/2023
Nhân viên Hành chính. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/06/2023 đến hết ngày 08/07/2023
Nhân viên IT. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/06/2023 đến hết ngày 08/07/2023
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/06/2023 đến hết ngày 24/06/2023
Nhân viên xử lý mẫu. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 15/06/2023
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 02/06/2023 đến hết ngày 12/06/2023
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/04/2023 đến hết ngày 18/04/2023
Nhân viên Bảo vệ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09/03/2023 đến hết ngày 19/03/2023
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 6986738 | Online : 38