(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7
Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc gửi mẫu thử nghiệm, CASE thông tin một số nội dung liên quan đến vấn đề này dưới đây, khách hàng vui lòng lưu ý để thực hiện
Danh mục các chỉ tiêu phân tích tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM. Nếu quí khách hàng không tìm thấy chỉ tiêu cần phân tích trong danh mục này, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của quí khách.
Phương pháp phân tích và việc lựa chọn phương pháp phù hợp với chất (hóa học) hoặc vi sinh vật (vi sinh) cần quan tâm, cũng như phù hợp với từng loại nền mẫu, là một yếu tố quan trọng, mang tính quyết định đến độ chính xác của kết quả mẫu thử nghiệm.
Các quy định - tiêu chuẩn của Việt Nam và nước ngoài.
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7220016 | Online : 406