(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ năm, 11/11/2021, 10:55 GMT+7
Polymer Degradation and Stability Volume 95, Issue 9, September 2010, Pages 1870-1876
Polymer Degradation and Stability, Volume 96, Issue 7, July 2011, Pages 1255-1260
International Journal of Natural Disasters & Health Security (IJNHS), 2017
International Journal of Natural Disasters & Health Security (IJNHS), 2019
Là một chất diệt côn trùng, ethylene oxide (EO) và chất chuyển hóa của nó 2-chloroethanol (2-CE) được dùng để hun trùng, khử trùng ngũ cốc, thực phẩm chế biến và thuốc lá.
Copyright © 2008-2021 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 5379120 | Online : 515