(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ năm, 02/09/2021, 22:8 GMT+7

NGUY CƠ NHIỄM ETHYLENE OXIDE TRONG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Là một chất diệt côn trùng, ethylene oxide (EO) và chất chuyển hóa của nó 2-chloroethanol (2-CE) được dùng để hun trùng, khử trùng ngũ cốc, thực phẩm chế biến và thuốc lá.

Nó cũng được chứng minh là có hiệu quả cả trong điều kiện chân không và áp suất khí quyển để tiêu diệt một số loài ốc sên. Trong những năm gần đây, EO đã được sử dụng rộng rãi để khử trùng lạnh các vật tư và dụng cụ y tế, ngăn ngừa thực phẩm, gia vị bị hư hỏng và cũng để kiểm soát dịch bệnh trong tổ ong và thiết bị từ các đàn ong mật.

Nhiều báo cáo nghiên cứu về độc tính cấp tính do hít phải của ethylene oxide, chủ yếu liên quan đến bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, thường không có chi tiết về nồng độ hoặc liều lượng ethylene oxide liên quan. Tùy thuộc vào điều kiện phơi nhiễm, các triệu chứng đầu tiên xuất hiện trong khi tiếp xúc hoặc trong một vài vài phút đến vài giờ sau khi kết thúc phơi nhiễm. Các triệu chứng chính là nhức đầu, buồn nôn và thường xuyên nôn mửa liên tục. Khó thở, khó chịu mắt và niêm mạc đường hô hấp trên, tổn thương tim, kích thích, sững sờ, chóng mặt và mất ý thức cũng được quan sát thấy. Một phân tích sâu rộng về dữ liệu hiện có của Cơ quan Đăng ký Dịch bệnh và Chất Độc hại Hoa Kỳ đã được công bố gần đây (ATSDR, 2020). Theo đó, EO tác động đến nhiều mô và bộ phận trên cơ thể người đã được báo cáo, nhưng tác động đáng quan tâm nhất là khả năng gây ung thư, rất có thể thông qua cơ chế gây độc gen.

Hiện nay, Hoa Kỳ và Canada quy định mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) chung cho EO và 2-CE trong gia vị, thảo mộc khô, rau khô và hạt có dầu (kể cả hạt vừng) ở nồng độ lần lượt là 7 và 940 mg/kg. Trong khi đó, với quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Ủy ban Châu Âu quy định MRL đối với sản phẩm trồng trọt như: chè, ca cao, các loại hạt có dầu và trong thực phẩm, gia vị, ở mức 0,05 mg/kg.

Nhằm đáp ứng các quy định trên, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm (CASE) đã chủ động phát triển phương pháp phân tích đồng thời EO và 2-CE trong thực phẩm trên thiết bị sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC-MS/MS). Phương pháp này đã được thẩm định đầy đủ theo hướng dẫn thẩm định dư lượng thuốc trừ sâu của Ủy ban Châu Âu (SANTE/12682/2019). Với giới hạn phát hiện 0,01 mg/kg và giới hạn định lượng 0,03 mg/kg, phương pháp hoàn toàn đáp ứng được quy định MRL 0,05 mg/kg cho các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào thị trường Châu Âu. 


Hình 1. Sắc ký đồ của ethylene oxide (trái) và 2-chloroethanol (phải) trên mẫu dầu ăn, thêm chuẩn ở nồng độ 0,025 mg/kg, phân tích trên thiết bị sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực (GC-MS/MS)

Tài liệu tham khảo

•    www.fao.org
•    Risk assessment of ethylene oxide in sesame (shorturl.at/xEIQ5)
•    COMMISSION, E., "Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for ethylene oxide". 2012.
•    https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20121026:EN:PDF
•    "Analysis of Ethylene Oxide and its Metabolite 2-Chloroethanol by the QuOil or the QuEChERS Method and GC-MS/MS", EURL-SRM - Analytical Observations Report 2020.

Copyright © 2008-2023 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 6362650 | Online : 367