(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ hai, 30/11/2020, 11:56 GMT+7

TÂM CỦA ĐỐI THOẠI

QĐND - Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, chiều nay (27-11), UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại với người dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường: Bình An, Bình Khánh, An Khánh (quận 2).

Buổi đối thoại nhằm công khai kết quả rà soát của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khiếu nại của người dân tại 5 khu phố trên về ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời ghi nhận những nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư... Qua đó, cơ quan chức năng các cấp sẽ kiểm tra cụ thể từng trường hợp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ phía người dân và trong cả hệ thống chính trị.

Những sai phạm của chính quyền, cơ quan chức năng các cấp và hành vi vi phạm pháp luật của một số cán bộ liên quan trong quá trình triển khai xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại Thông báo số 1041/TB-TTCP ngày 26-6-2019. UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng Trung ương đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân trong vùng dự án. Cho đến nay, cơ bản các vấn đề về đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư cho các hộ dân đều đã giải quyết hoặc có hướng giải quyết trên cơ sở đồng thuận, thống nhất giữa chính quyền và người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung tồn đọng, chưa thống nhất về xác định ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm dẫn đến khiếu kiện kéo dài, cần có giải pháp hợp tình, hợp lý để giải quyết vấn đề một cách căn cơ. Tổ chức đối thoại dân chủ, công khai giữa chính quyền, cơ quan chức năng các cấp với người dân ngay tại địa phương chính là cách để tìm tiếng nói chung, trên cơ sở thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.


Khu vực tái định cư của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: TTXVN.

Đối thoại là hình thức thể hiện sinh động tính dân chủ trong chế độ ta. Thông qua đối thoại để xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp với nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành, giám sát, kiểm tra... của hệ thống chính trị các cấp và người dân. Với tinh thần: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, mọi cuộc đối thoại đều hướng tới mục đích tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận về hình thức, nội dung, biện pháp giải quyết các vấn đề đặt ra.

Không riêng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thời gian qua, lợi dụng môi trường dân chủ và tiện ích công nghệ thông tin, ở một số địa phương khác, không ít trường hợp người dân đã bị các thành phần bất mãn, cực đoan kích động, lôi kéo, mua chuộc... để gây rối tình hình. Ngụy tạo chứng cứ, tung tin thất thiệt, đổi trắng thay đen, thổi phồng, bóp méo sự thật... là những hành vi, biểu hiện dễ bắt gặp trước, trong và sau các cuộc đối thoại. Đó là cách các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xúi giục, kích động một số người dân, biến đối thoại thành “điểm nóng” mâu thuẫn nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng.

Ngoài việc làm cho tình hình thêm rối ren, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mọi hành động quá khích, thiếu suy nghĩ, thiếu tinh thần xây dựng trong các cuộc đối thoại đều không mang lại bất cứ lợi ích gì.

Muốn đối thoại có kết quả thì mọi hình thức, phương pháp đối thoại, mọi thành phần tham gia đối thoại đều phải hướng đến mục tiêu chung, có sự chuẩn bị chu đáo, có cái tâm trong sáng. Nội dung đối thoại phải có trọng tâm, trọng điểm, thái độ đối thoại phải mang tinh thần xây dựng, tập trung tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thể hiện tính nhân văn, dân chủ. Nhân dân phải luôn có niềm tin, ở bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước ta cũng đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết.

THANH KIM TÙNG

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7269909 | Online : 741