(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 09/03/2022, 14:0 GMT+7

Định lượng acepromazine và atropine trong thịt lợn bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ uplc-ms/ms

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2018

Các tin khác
Copyright © 2008-2023 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 6712224 | Online : 733