(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 15/02/2023, 15:0 GMT+7

Thẩm định phương pháp phân tích aflatoxin B1, B2, G1, G2 trong bắp bằng phương pháp sắc ký lỏng đầu dò huỳnh quang UPLC-FLD và khảo sát một số mẫu bắp và sản phẩm từ bắp trên địa bàn TPHCM

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 27, Số 2/2022- trang 183

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7087081 | Online : 1351